Informacje dla organizatorów wydarzeń i imprez

PROCEDURA PRZYZNANIA PATRONATU MEDIALNEGO PRZEZ TVP 3 GDAŃSK

1. Pismo przewodnie, wraz z wnioskiem o przyznanie patronatu medialnego TVP 3 Gdańsk oraz oświadczeniem dotyczącym abonamentu radiowo-telewizyjnego, należy złożyć minimum 14 dni przed planowanym wydarzeniem/imprezą wyłącznie w formie elektronicznej.

Dokumenty powinny zawierać:
a) Pismo przewodnie - prośbę o patronat medialny do Dyrektora TVP 3 Gdańsk, zawierające datę, miejsce oraz dane kontaktowe organizatora
b) Wypełniony wniosek o przyznanie patronatu medialnego TVP 3 Gdańsk zamieszczony w załączniku
c) Oświadczenie dotyczące abonamentu radiowo-telewizyjnego od wszystkich posiadanych odbiorników telewizyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85 poz. 728 z późn. zmianami)

2. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie TVP 3 Gdańsk mailem: sekretariat.gda@tvp.pl na 14 dni przed wydarzeniem/imprezą. W tytule e-maila proszę napisać: „Prośba o patronat medialny TVP 3 Gdańsk”.

3. Brany pod uwagę jest tylko komplet dokumentów.