Kontakt do nas

Adres pocztowy:
Telewizja Polska S.A. Oddział Gdańsk
ul. Czyżewskiego 42
80-336 Gdańsk
Centrala: +48 58 522 84 00
Fax: +48 58 554 45 75

Sekretariat:
tel. +48 58 522 86 03
e-mail: sekretariat.gda@tvp.pl 

Joanna Strzemieczna-Rozen Dyrektor TVP 3 Gdańsk
tel. +48 58 522 86 03
fax. +48 58 554 45 75
e-mail: sekretariat.gda@tvp.pl


Anna Huelle kierownik Działu Produkcji Telewizyjnej
tel. +48 58 522 85 45
e-mail: anna.huelle@tvp.pl 

Mirosław Samsonowski kierownik Działu Techniki
tel. +48 58 522 84 22
e-mail:miroslaw.samsonowski@tvp.pl 

Redakcja „Panoramy” w Gdańsku:
telefon bezpośredni do redakcji:
+48 58 522 85 50
+48 58 554 25 42
+48 58 554 22 22
fax do Redakcji: +48 58 554 45 76
e-mail: panorama.gda@tvp.pl
Adres: ul. Czyżewskiego 42
80-336 Gdańsk

Redakcja Terenowa w Słupsku:
tel./fax +48 59 842 32 25
e-mail: tvp_slupsk@wp.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk
Korespondent: Rafał Ostrowski 

Reklama:
tel. +48 58 554 45 99, 522 84 62 - 66
fax. +48 58 522 87 99
e-mail: reklama.gda@tvp.pl